خدمات

خدمات دندانپزشکی

مجتمع دندانپزشکی های طبیبان

چکاپ رایگان

با به روزترین دستگاه ها

پشتیبانی مستمر

از مشترکین

تیم متخصص

دندانپزشکی اطفال

لیست تعرفه های دندانپزشکی طبیبان 

دندانپزشکی در کرج

ارتودنسی
 ارتودنسی
ارتودنسی ثابت و متحرک در کرج
عصب کشی و ترمیم
 عصب کشی
عصب کشی و پر کردن در کرج
ترمیم و زیبایی
 ترمیم و زیبایی
ترمیم دندان در کرج
سفید کردن و جرم گیری
جرم گیری
جرم گیری و سفید کردن دندان در کرج
دندان عقل
جراحی دندان عقل
جراحی دندان عقل در کرج