تعرفه ها

تعرفه های مجتمع دندانپزشکی طبیبان - دندانپزشکی در کرج

خدمات رادیوگرافی
نوع درمانتعرفه آزاد مرکزدرمانیدرصد کسر هزینهسهم بنیان سلامت ایرانیانسهم مشترکین
ویزیت عمومی30.000100%30.000رایگان
ویزیت متخصص40.000100%40.000رایگان
رادیوگرافی پری اپیکال20.00030%6.00014.000
جرمگیری بروساژجرمگیری بروساژ +  TSRرابرکپ + هر فک140.000%2540.000100.000
کورتاژکورتاژ لثه180.000%4580.000100.000
عصب کشیویزیت + عصب کشی تک کانال + ترمیم + عکس P.A450.000%22200.000350.000
ویزیت+ عصب کشی دو کانال + ترمیم +عکس P.A500.000%20100.000400.000
ویزیت+ عصب کشی سه کانال + ترمیم +عکس P.A600.000%25150.000450.000
ویزیت+ عصب کشی چهار کانال + ترمیم +عکس P.A700.000%28200.000500.000
ویزیت + عصب کشی مجدد تک کانال + ترمیم + عکس P.A550.000%27150.000400.000
ویزیت + عصب کشی مجدد دو کانال + ترمیم + عکس P.A650.000%30200.000450.000
ویزیت + عصب کشی مجدد سه کانال +ترمیم + عکس P.A750.000%37280.000470.000
ویزیت + عصب کشی مجدد چهار کانال +ترمیم + عکس P.A850.000%42360.000490.000
ترمیمی
(پرکردن)
ترمیم دندان با آمالگام تک سطحی250.000%60150.000100.000
ترمیم دندان با آمالگام دو سطحی260.000%58150.000110.000
ترمیم دندان با آمالگام سه سطحی270.000%56150.000120.000
ترمیم دندان با آمالگام بیلد آپ280.000%50140.000140.000
ترمیم دندان با کامپوزیت یک سطحی230.000%56130.000100.000
ترمیم دندان با کامپوزیت دو سطحی240.000%54130.000110.000
ترمیم دندان با کامپوزیت سه سطحی250.000%50125.000125.000
ترمیم دندان با کامپوزیت بیلد آپ270.000%45120،000150.000
ترمیم کلاس پنج250.000%50125.000125.000
کشیدن دندان
 
کشیدن دندان قدامی120.000%5060.00060.000
کشیدن دندان خلفی160.000%5080.00080.000
کشیدن دندان عقل معمولی180.000%5090.00090.000
جراحی دندان و ریشه نهفته نسج نرم300.000%50150.000150.000
جراحی دندان و ریشه نهفته باند به استخوان500.000%50250.000250.000
درناژ آبسه داخل دهانی150.000%3350.000100.000
دندانپزشکی اطفال پالپکتومی دندان شیری (هرکانال)+پرکردن500.000%50250.000250.000
پالپوتومی450.000%50225.000225.000
سینوس لیفتسینوس لیفت OPEN هر طرف1.200.000%50600.000600.000
سینوس لیفت CLOSE هر طرف900.000%50450.000450.000
روکش روکش پی اف ام + هزینه لابراتوار700.000%50375.000375.000
لمینت کامپوزیتی (ونیز)800.000%50400.000400.000
روکش لمینت1.600.000%50800.000800.000
روکش زیر کونیا1.300.000%50650.000650.000
خدمات تخصصی
ارتودنسی
ارتودنسی ثابت هر فک با براکت معمولیپزشک متخصص8.000.00025%2.000.0006.000.000
پزشک عمومی6.000.00033%2.000.0004.000.000
نگهدارندهپزشک متخصص360.000%50180.000180.000
ارتودنسی متحرک هر فک با لابراتوارپزشک متخصص3.000.00033%1.000.0002.000.000
ریتینرپزشک عمومی600.000%50300.000300.000
نایت گارد هرفکپزشک عمومی500.00050%250.000250.000
پروتزپست لابراتواری380.000%50190.000190.000
پین داخل کانال100.000%5050.00050.000
پروتز پارسیلی آکریلی تا پنج دندان1.200.000%50600.000600.000
پروتز پارسیل پارسیل آکریلی هر فک1.500.000%50750.000750.000
ریلاین هرفک500.000%50250.000250.000
ایمپلنتایمپلنت + روکش PFM + هزینه لابراتوار3.500.000%291.000.0002.500.000
ایمپلنت + روکش PFM + هزینه لابراتوار5.000.000%301.500.0003.500.000
پودر استخوان + ممبران تخصصی1.400.000%50700.000700.000
سایر خدماتسفید کردن دندان بالیزر(office) هرفک900.000


1.200.00
%50450.000

600.000

450.000

600.000

اسپپیلت کردن هر دندان350.000%57200.000150.000
فلوراید تراپی هرفک150.000%5075.00075.000
پانسمان دندان50.000%6030.00020.000